Tjek din bolig for radon

Radon er en radioaktiv gasart som findes i alle boliger i større eller mindre mængder. Radon er en naturlig gas, der findes i undergrunden og som kan sive op i vores boliger. Er koncentrationen af radon i din bolig højere end de anbefalede grænseværdier, er det direkte sundhedsskadelig og du bør sørge for at få niveaet af radon bragt ned. Koncentrationen af radon i hjemmet varierer alt afhængig af hvor i landet du bor.

Specielt i den østlige del af Danmark har mange boliger for høje koncentrationer af radon. Se radonkort nederst på denne side.

Hvad er radon?

Radon er som sagt en naturlig radioaktiv gas, som siver op fra undergrunden og videre op i vores boliger. Radon gassen dannes når det radioaktive grundstof Radium henfalder – og gassen kan hverken ses, smages eller lugtes, og fremkalder ikke umiddelbart nogle bivirkninger. Undersøgelser viser at ca. 350.000 boliger i Danmark er udfordret med et for højt radonniveau. Størst er problemet i villahuse, rækkehuset og specielt huse med kælder. Risikoen for radon afhænger, udover beliggenhed, af huset byggeår og stand. Ældre huse kan have mange utætheder omkring sokkel og selve konstruktionen mod jorden. Dette gør at radongassen har lettere ved at sive ind. Huse og bygninger som er bygget efter 1998, skal være opført med radonsikring. Bor du i en bolig der er ældre, vil det være fornuftigt at få fortaget en radonmåling, for at tjekke radonniveauet og sikre at indklimaet er i orden.

Hvorfor er radon farligt?

For stor koncentration af radon i hjemmet kan på sigt have livstruende konsekvenser. Radon giver skader på lungevævet, og kan i værste fald være med til at udvikle lungekræft hvis en person opholder sig i et hus med højt radonniveau i længere tid. Dette er ikke noget som sker fra den ene dag til den anden, det tager typisk 10-40 år fra påvirkningen er begyndt til der konstateres lungekræft. Radon er faktisk den 2. største medvirkende årsag til lungekræft, næst efter aktiv rygning. Er man ryger er risikoen 25 gange større for at udvikle lungekræft ved radonudsættelse end hos ikke-rygere.

Hvordan måler jeg radon niveauet i mit hjem?

Der findes mange firmaer som tilbyder at foretage radon målinger i private hjem. Dette kræver at der bliver sat radon målere eller radon indsamlere op i hjemmet, som efterfølgende skal analyseres på et laboratorium før at man kan komme frem til et resultat. Med ny teknologi er dette blevet meget nemmere selv at gøre og du kan endda få vist et her og nu resultat af det aktuelle radon niveau. Det norske firma Airthings har udviklet en radonmåler til private, som løbende overvåger radonniveauet i dit hjem og giver dig besked på telefonen, så snart niveauet er for højt. Dette gør det nemt for boligejere at overvåge radonniveauet i hjemmet og hele tiden vide hvornår man skal sætte ind ved at få luftet ud eller starte ventilationen. Airthings radonmåleren fås i to udgaver Airthings Wave og Airthings Wave Plus der også kan måle CO2, VOC og luftryk.

Hvordan nedbringer jeg radonniveauet?

Der findes flere måder til at få bugt med et for højt radonniveau i boligen. Bor man i et ældre hus med kælder, vil første skridt været at få tjekket om huset har utætheder i sokkel og fundament. En radon membran mellem kælder og bolig vil også være at foretrække, så radongasserne forhindres i at sive videre op i boligen.

Når ovenstående er på plads er et godt indeklima og løbende udluftning eller ventilation af boligen, det bedste middel for at holde koncentrationen af radongasser nede. Udluftning i hjemmet vil udover at fortynde radonkoncentrationen, også nedbringe antallet af andre skadelige partikler og bidrage til et godt indeklima. Udfordringen er at mange mennesker gerne vil have det varmt indenfor og når varm luft stiger opad og ud af sprækker og utæthedder i huset, skaber det et undertryk nede ved gulvet, som gør radon har lettere ved at blive suget op i boligen. Derfor er korrekt udluftning og ventilation i boligen vigtigt for at få nedbragt radonniveauet. Du kan her læse vores 5 gode råd om udluftning.

Grænseværdier for radon

Når du har foretaget en radonmåling i hjemmet, ved du hvor stor koncentrationen af radon er og om der er grund til at skride til handling. Mængden af radon måles i Bg/m3, som er becquerel pr. kubikmeter luft. (Becquerel er enheden for radioaktivitet inden for SI-systemet.) Er mængden af Bg/m3 under 100, er der ingen grund til bekymring og du behøver ikke at foretage dig yderligere. Men viser målingen at niveauet ligger mellem 100 og 200 Bg/m3, kan det være fornuftigt at forsøge at nedbringe koncentrationen ved f.eks. udluftning og ventilation.

I Danmark ligger den gennemsnitlige koncentration af radon i danske boliger på 59 Bq/m3, hvilket ikke er alarmerende og bør ikke give andledning til bekymring. De danske myndigheder har fastsat en grænseværdi i nye huse på max 100 Bg/m3.

Viser dine målinger niveauer på over 200, anbefales det på det kraftigste, at der bliver foretage nogle tiltag for at får nedbragt koncentrationen af radongasser.

Kort over radonstrålingen i Danmark

Klik på kortet her og se hvor i landet koncentrationen af radon er størst.

Radonkortet her viser, hvor stor procentdel af de forskellige kommuners enfamiliehuse, som i 2001 blev vurderet til at have et radonniveau på over 200 Bq/m3 . KILDE: www.sst.dk

Airthings Wave – radonmåler

Med Airthings Wave har du hele tiden et overblik over det aktuelle radonniveau i hjemmet. Radonmåleren er ikke større end en røgalarm og kan tilsluttes din smartphone, og du vil modtage notifikationer hvis radonniveauet bliver for højt. Airthings Wave har også et indbygget LED-lys som aktiveres ved at køre hånden foran måleren og de vil lyse op i grøn, gul eller rød for at indikerer det aktuelle radonniveau.

Se Airthings Wave radonmåleren her

Airthings - Radon- & luftkvalitetssensor

Airthings Wave – Radonmåler

DKK 1.295,00

Airthings - Radon- & luftkvalitetssensor

Airthings Wave Plus – Luftkvalitetsmåler

DKK 1.804,00

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *