Måling af støjniveau med Netatmo

Netatmo’s indendørs modul kan også holde øje med støjniveauet i lokalet og du kan aflæse det direkte i Netatmo app’en. Modulet foretager en måling af de akustiske omgivelser og beregner et gennemsnits niveau over et 5 minutters interval. Du kan i din Netatmo app få notifikationer når støjniveauet når et bestemt niveau. Da Netatmo er IFTTT kompatibel er der mange muligheder for at gøre de implicerede opmærksomme på dette. I f.eks. et klasselokale kunne der tændes for en lampe når støjniveauet bliver for højt.

Vidste du…..?

  • Et normalt hørende menneske kan ikke høre lyde under 30 db.
  • Udsættes et menneske for støj over 65 db i længere tid ad gangen, mister man evnen til at koncentrere sig.
  • Vedvarende støjbelastning over 80 dB indebærer risiko for høreskader.

Udklip