CO2-måling med Netatmo vejrstation

CO2-niveauCO2 produceres af menneskelig aktivitet, og kan hurtigere end man tror, forurene indeklimaet i dit hus stue, kontor eller soveværelse. Hvis CO2 niveauet stiger, er det et tydeligt tegn på at luften bliver mere usund og luftens CO2 indhold er derfor en god indikator på luftens kvalitet. Med Netatmo Vejrstations indendørs modul, kan luftens CO2 indhold måles og monitoreres.

COindikator

For simpel og hurtig udlæsning af CO2-niveauet er Netatmo Vejrstation udstyret med farvekoder, som illustrere kvaliteten af dit indeklima.

Grøn = God luftkvalitet
Gul = Overvej udluftning
Rød = Udluftning er påkrævet

Farvekoder

Hvis du ønsker at udlæse CO2-niveauet uden at anvende din smartphone eller tablet, trykker du blot let på toppen af Netatmo indendørsmodulet, hvorefter den lyser op med en af de tre farvekoder og giver dig en hurtig indikation af luftkvaliteten i rummet.

Typiske CO2-værdier

CO2 måles i ppm (parts per million), som betyder antallet af COmolekyler per 1.000.000 luft molekyler.

Måler man CO2-niveauet udendørs, vil det normalt ligge imellem 400 og 500 ppm. I et optimalt ventileret lokale, vil CO2-niveauet normalt ikke overstige 1000 ppm, imens man i et lukket rum med flere personer, eller et soveværelse efter natten, nemt kan opnå værdier som er langt højere end 1000 ppm.

Et CO2-niveauet på under 1000 ppm er ikke alarmerende, men stiger det til over 1000 ppm, bør udluftning straks overvejes. Når værdien op på eller over 2000 ppm kan det forudsage træthed og let hovedpine. Samtidig vil det påvirke koncentrationen og indlæringsevnen hos de personer der opholder sig i rummet.

Arbejdstilsynet har fastsat 1000 ppm som en grænseværdi. Det er dog ikke en aktionsværdi, men er CO2-niveauet i f.eks. et klasselokale, ofte over 1000 ppm, bør man undersøge om udluftningen er tilstrækkelig.

CO2-alarmer

Din Netatmo Vejrstation hjælper dig med at få udluftet i tide. Den er nemlig sat op til at sende dig en notifikation via din smartphone eller tablet, når CO2-værdier overskrider 1000 ppm og samtidig vil den indendørs sensor kortvarigt lyse gult. Når værdien op over 2000 ppm, sender Netatmo sensoren igen en besked, imens den kortvarigt lyser rødt.

Disse beskeder kan deaktiveres eller ændres hvis man ønsker det.

Kalibrering af sensoren

Din Netatmo sensor kalibreres med jævnlige mellemrum automatisk, for at sikre en præcis måling. Kalibreringen sker udfra en den forudsætning af rummets CO2-niveauet mindst en gang ugenligt er under 400 ppm. Derfor anbefales det at man jævnligt lufter grundigt ud i rummet, for at sikre en korrekt kalibrering.

Skulle din Netatmo indendørssensor blive udsat for et stød eller slag, bør du udføre en manuel kalibrering. Det sker fra Netatmo app’en på den mobile enhed, under punktet “My Stations” Kalibreringen varer ca. 6 timer og sensoren skal forblive tilsluttet under hele kalibreringen. Har din sensor ikke været udsat for stød, bør manuel kalibrering ikke være nødvendig.